0

Nagradne igre

Pravila nagradne igre »Avto Krka in avtopreproge.si nagrajujeta« (v nadaljevanju: Pravila)

 

 1. Podatki o organizatorjih nagradne igre

Organizatorja nagradne igre z nazivom »Avto Krka in avtopreproge.si nagrajujeta« (v nadaljevanju: nagradna igra) sta podjetji Avto Krka d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ID-št. za DDV: SI 66321867, matična številka: 1126199000 in podjetje Konstill d.o.o., Obrtniška 6, 1370 Logatec, ID-št. za DDV: 97931578, matična številka: 5487005000 (v nadaljevanju: organizatorja).

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre pri organizatorju Avto Krka d.o.o. je promocija organizatorjeve maskote Krkija in povečanje obiskanosti na organizatorjevi Facebook strani. Pri organizatorju Konstill d.o.o. pa promocija organizatorjeve blagovne znamke »avtopreproge.si« in povečanje obiskanosti na organizatorjevi Facebook strani avtopreproge.si (Konstill d.o.o.).

 

 1. Udeleženec nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka polnoletna fizična oseba (v primeru mladoletnosti nagrado prevzame zakoniti skrbnik mladoletne osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki pravilno odgovori na zastavljena vprašanja, objavljena na Facebook straneh organizatorjev omenjenih v 2. točki v danem časovnem obdobju.

V nagradni igri ne morejo sodelovati pri organizatorju zaposlene osebe in njihovi družinski člani (sorodniki do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonec ali oseba v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala).

V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre.
 

 1. Način sodelovanja v nagradni igri, zbiranje vstopnic in potek nagradne igre

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je v celoti in pravilno podan odgovor na organizatorjevi Facebook strani (Avto Krka d.o.o.) ali v celoti in pravilno podan odgovor na organizatorjevi Facebook strani avtopreproge.si (Konstill d.o.o.). Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

Nakup kateregakoli izdelka ali storitve pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen s temi Pravili, da se z njimi strinja in da jih v celoti sprejema.

 

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se začne 3. 4. 2018. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od vključno 3. 4. 2018 (začetek nagradne igre ob 00:00:01) do vključno 31. 8. 2018 (zaključek nagradne igre ob 23:59:99). V okviru nagradne igre bo izvedenih 7 (sedem) objav vezanih na produkt, 7 (sedem) objav vezanih na nagradno vprašanje in 7 (sedem) objav, vezanih na objavo nagrajenca, in sicer bodo objave sledile izmenično na tedenski ravni, kot to izhaja iz 9. člena teh Pravil (v nadaljevanju: Pravila). Organizatorja Avto Krka d.o.o. in Konstill d.o.o. bosta pri vsakem mesečnem žrebanju, ki bo potekalo v tekočem mesecu, upoštevala vse pravilne odgovore, ki bodo prejeti pod objavo nagradnega vprašanja na Facebook profilu organizatorjev do 23:59:99 ure zadnjega dne, ki se še všteva k določenemu žrebanju na Facebook profilu organizatorja Avto Krka d.o.o. ali Facebook profilu organizatorja avtopreproge.si (Konstill d.o.o.).

Čas trajanja nagradne igre se bo po potrebi podaljšal, po potrebi se bodo dodala dodatna oz. nova nagradna žrebanja in dodatne nagrade v nagradni sklad. V tem primeru se bodo Pravila dopolnila in pravočasno objavila na ustreznih javnih in/ali spletnih mestih (organizatorjevih Facebook straneh, spletnih straneh organizatorjev ali na drug primeren način).

 

 1. Nagrajenec

Nagrajenec je tisti udeleženec, ki je bil izžreban v skladu s Pravili (v nadaljevanju nagrajenec).
Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s določenimi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo izžreban naknadno.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku od 3 (treh) delovnih dni in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrada podeljena s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja po telefonu najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani organizatorja Avto Krka d.o.o. ali na Facebook strani avtopreproge.si (Konstill d.o.o.) in obveščen o nagradi preko zasebnega sporočila na Facebook-u.

 

 1. Nagradni sklad

Nagradni sklad avtopreproge.si (Konstill d.o.o.) obsega:

 • 1 x naprava za prostoročno telefoniranje SOLAR

 • 1 x zimski paket (metlica, lopata in zaščita za vetrobransko steklo)

 • 2 x tipski tekstilni tepihi

 • 1 x nosilec za prostoročno telefoniranje EASY

 • 1 x komplet za prvo pomoč

 • 1 x tipski gumi tepihi

Nagradni sklad organizatorja Avto Krka d.o.o. obsega:

 • 1 x bon za tehnični pregled v vrednosti 30 €

 • 3 x komplet namizna igra Krki, ne jezi se + igralne karte

 • 1 x Avto Krka softshell

 • 1 x set Avto Krka (majica Avto Krka, beležka Avto Krka, svinčnik Avto Krka, obesek Krki)

 • 1 x set Avto Krka (odsevni brezrokavnik Avto Krka, beležka Avto Krka, svinčnik Avto Krka, obesek Krki)

Nobene od nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti. Udeleženec, ki je izžreban ter tako postane nagrajenec, je lahko nagrajen le enkrat tekom trajanja te nagradne igre.

 

 1. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja, ima sledeče pristojnosti:

  • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi Pravili,

  • ukrepanje v primeru suma, da je udeleženec kakorkoli ravnal v nasprotju s temi pravili,

  • izvedba mesečnih žrebanj nagrad.

V kolikor komisija določenega udeleženca sumi nespoštovanja Pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem ima možnost pojasniti, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Udeleženec se mora v tem primeru v roku 5 (pet) dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji nesporno dokazati, da je spoštoval in upošteval določbe Pravil. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od udeleženca zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija z udeležencem se izvaja preko Facebook profila oziroma e-poštnega naslova, s katerima je udeleženec sodeloval v nagradni igri. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 

 1. Žrebanje

Žrebanja nagrajencev na Facebook strani organizatorja Avto Krka d.o.o. izvede komisija v prostorih uprave organizatorja in o žrebanju vodi zapisnik.
Žrebanje nagrajencev na Facebook strani organizatorja avtopreproge.si (Konstill d.o.o.) izvede komisija v prostorih uprave organizatorja in o žrebanju vodi zapisnik.

 

Nagradna igra bo potekala po naslednjem vrstnem redu:

 • 1. objava produkta – dne 3. 4. 2018

 • 1. objava nagradnega vprašanja – dne 9. 4. 2018

 • 1. objava nagrajenca – dne 16. 4. 2018

 • 2. objava produkta – dne 23. 4. 2018

 • 2. objava nagradnega vprašanja – dne 7. 5. 2018

 • 2. objava nagrajenca – dne 14. 5. 2018

 • 3. objava produkta – dne 21. 5. 2018

 • 3. objava nagradnega vprašanja – dne 28. 5. 2018

 • 3. objava nagrajenca – dne 4. 6. 2018

 • 4. objava produkta – dne 11. 6. 2018

 • 4. objava nagradnega vprašanja – dne 18. 6. 2018

 • 4. objava nagrajenca – dne 26. 6. 2018

 • 5. objava produkta – dne 2. 7. 2018

 • 5. objava nagradnega vprašanja – dne 9. 7. 2018

 • 5. objava nagrajenca – dne 16. 7. 2018

 • 6. objava produkta – dne 23. 7. 2018

 • 6. objava nagradnega vprašanja – dne 30. 7. 2018

 • 6. objava nagrajenca – dne 6. 8. 2018

 • 7. objava produkta – dne 13. 8. 2018

 • 7. objava nagradnega vprašanja – dne 20. 8. 2018

 • 7. objava nagrajenca – dne 27. 8. 2018

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice vstopnic naključno izvedel računalniški sistem. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec.

 

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo objavljen z imenom in priimkom (Facebook profilom) na Facebook profilu organizatorja Avto Krka d.o.o. ali na Facebook profilu organizatorja avtopreproge.si (Konstill d.o.o.) ali na drug primeren način, najkasneje 10 dni od izžrebanja nagrajencev. Nagrajenca lahko organizator obvesti tudi preko zasebnega sporočila na njegovem Facebook profilu, pisno na domači naslov, s klicem na telefonsko številko, preko e-pošte ali na drug primeren način, na osnovi osebnih podatkov, ki jih je nagrajenec navedel preko zasebnega sporočila na Facebooku.

V kolikor je bil za nagrado izžreban udeleženec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali organizator pri udeležencu zazna nepravilnosti pri sodelovanju v nagradni igri, se izvede ponovni žreb novega nagrajenca za to nagrado.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev ni mogoča.

 

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi Pravili in da je sodeloval v nagradni igri v skladu s temi Pravili.

Vse darilne bone in praktične nagrade bo organizator podelil nagrajencem bodisi osebno, bodisi preko priporočene pošte ali na drug primeren način.

Vsem nagrajencem bodo nagrade izročene v primernem času, najkasneje do 30. 9. 2018.

V kolikor organizator nagradne igre ne razpolaga z vsemi potrebnimi osebnimi podatki nagrajenca, le tega z dopisom iz drugega odstavka tega člena obenem pozove, da mu jih sporoči. Nagrajenec je dolžan v tem primeru organizatorju posredovati zahtevane osebne podatke v roku 7 dni po prejemu obvestila.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev za prevzem nagrade, določenih s Pravili ali

  • nagrajenec prevzem nagrade odkloni ali

  • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s Pravili ali

  • nagrajenec organizatorju ne posreduje potrebnih podatkov v roku ali

  • nagrajenec ne prevzame nagrade v roku in na način, kot ga določi izvajalec glavne nagrade.

V zgoraj navedenih primerih sta organizatorja glavne nagrade v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po teh Pravilih.

 

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utegnili utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,

  • kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v postopku te nagradne igre so varovani z določili Pravil, s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

Udeleženci izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru sodelovanja v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja, obveščanje o poteku registracije vozila).

Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na naslov Avto Krka d.o.o, Cankarjeva 16, 1000 Ljubljana, na e-poštni naslov info@avtokrka.si ali na Konstill d.o.o., Obrtniška 6, 1370 Logatec, na e-poštni naslov info@konstill.com ali na drug primeren način. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v vseh vrstah sredstev javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade ter promocije organizatorja.
 

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Trenutno veljavna Pravila nagradne igre so objavljena ter dostopna na Facebook profilu organizatorja Avto Krka in Facebook profilu avtopreproge.si (Konstill d.o.o.).

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav organizatorja, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično tolmačenje teh Pravil določata izključno organizatorja.

 

 1. Končne določbe

Organizatorja ne bosta upoštevala zapoznelih, nepopolno ali napačno podanih odgovorov navedenih pod aktualno objavo. Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizatorja si pridržujeta pravico sprememb Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil bosta organizatorja udeležence obvestila z objavo novih pravil na Facebook profilu organizatorja Avto Krka d.o.o. in avtopreproge.si (Konstill d.o.o.) ali na drug primeren način. Nadaljevanje sodelovanja udeležencev v nagradni igri po objavi novih Pravil se šteje za strinjanje udeležencev s temi spremembami in za sprejem novih pravil.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejema, t.j. z dnem 1. 4. 2018 in nadomestijo morebitno predhodno verzijo splošnih pogojev.

Organizatorja: Avto Krka d.o.o. in Konstill d.o.o.

Ljubljana, dne 1.4.2018